82571 - Μετά από χρόνια

Ν. Λυγερός

Μετά από χρόνια
επιστρέψαμε
στο αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης
κι ανακαλύψαμε
πόσο όμορφο
είχε γίνει
για να προωθήσει
με άνεση
τη συνέχεια
της ιστορίας
της Μακεδονίας
έτσι όσοι πιστεύουν
ότι την είχαν
σβήσει
από τη μνήμη
του Ελληνισμού
αντιλήφθηκαν
ότι συνεχίζει
να ζει.