82691 - Τα μέταλλα

Ν. Λυγερός

Τα μέταλλα
είναι πολύτιμα
όταν καταλαβαίνεις
πώς λειτουργούν
και με ποιες
ιδιότητες
για να υποστηρίξουν
μία ιδέα
που απαιτεί
καινοτομία
για να υλοποιηθεί
στο μέλλον.