82695 - Προετοιμαζόμαστε

Ν. Λυγερός

Προετοιμαζόμαστε
για την αποστολή
της Γερμανίας
μέσω Βελγίου
για την εθνική
επέτειο
της Ελλάδας
εκεί όπου ζει
η ομογένεια
και συνεχίζει
το έργο
του Ελληνισμού.