82700 - Η ανάδειξη

Ν. Λυγερός

Η ανάδειξη των κωδικών
του Ευαγγελίου κατά Ιωάννη
επιτρέπει να φανεί
το χριστολογικό έργο
που δεν υπάρχει στα Συνοπτικά
για να ζήσει η προετοιμασία
της υπέρβασης της πίστης
όταν γίνεται βαθιά
και ακολουθεί την ουσία.