82711 - Τα θαύματα

Ν. Λυγερός

Τα θαύματα
δεν γίνονται
πάντα
από αυτούς
που περιμένουμε
γιατί οι άξιοι
δεν φαίνονται
από την αρχή.
Το πρόβλημα είναι
ότι δεν ξέρουν πάντα
τι έχουν καταφέρει
γιατί δεν έχουν
αυτοπεποίθηση
και δεν πιστεύουν
ότι αυτό που έγινε
είναι χάρη
σε αυτούς.