82721 - Η ιδέα της δημιουργίας

Ν. Λυγερός

Η ιδέα της δημιουργίας
ενός ελληνογερμανικού lobby
υπάρχει τώρα
και μάλιστα
με έντονο τρόπο
διότι όλοι καταλαβαίνουν
ότι υπάρχει ανάγκη
για τη συνέχεια
του Ελληνισμού
εντός της Ευρώπης
και για να υπάρχει
το απαραίτητο υπόβαθρο
για τους επόμενους
αγώνες
ενάντια στη βαρβαρότητα.