82724 - Η συμβολή του Ελληνισμού

Ν. Λυγερός

Η συμβολή του Ελληνισμού
στην Ευρώπη
δεν είναι καθόλου
εκείνη μιας μειονότητας
αλλά ενός δικτύου
που λειτουργεί
νευρωνικά
και δρα
καταλυτικά
για ν’ αναδείξει
αξίες
που ανήκουν
στην Ανθρωπότητα
διότι είναι
θεμέλια
του αγώνα
ενάντια στη βαρβαρότητα.