82725 - Και στο αεροσκάφος

Ν. Λυγερός

Και στο αεροσκάφος
σκεφτόμαστε
τη συνέχεια
της αποστολής
για να ενσωματωθεί
στο έργο
αφού ξεπέρασε
τις απλές προσδοκίες
δημιουργώντας
νέες προοπτικές
για το μέλλον
έτσι οι επαφές
μεταμορφώνονται
σε σχέση
λόγω ανάγκης.