82736 - Η κοινή πορεία 

Ν. Λυγερός

Η κοινή πορεία
πλάθει μια σχέση
που έχει
περισσότερη
σημασία
από τα αντικείμενα
διότι χωρίς ακμές
κανένας γράφος
δεν θα είχε
την ιδιότητα
της συνεκτικότητας
και ποτέ
δεν θα ήταν
ανθεκτικός
έτσι γίνεται
με τη συζωή.