82738 - Η χρονογέφυρα

Ν. Λυγερός

Η χρονογέφυρα
σε οδηγεί
στο Κάστρο
ακόμα
κι αν δεν το βλέπεις
με άμεσο
τρόπο
διότι είναι
θεμελιακά
δομημένη
για να ανήκει
στην πολυκυκλική
υπερδομή
της Ανθρωπότητας
αφού από την αρχή
ακολουθεί
τις αξίες της.