82739 - Η μεταμόρφωση 

Ν. Λυγερός

Η μεταμόρφωση
που προκαλεί
το έργο
είναι εξωφανταστική
διότι παράγει
μια πραγματικότητα
που ξεπερνά
κάθε φαντασία
λόγω της δομής
του νέου όντος
που δημιουργείται
χωρίς να έχει
μέσα του
τα παλιά εμπόδια
αφού έχει
απελευθερώσει
τα κατεχόμενά του.