82743 - Και τα χωριά

Ν. Λυγερός

Και τα χωριά
τα απομονωμένα
ανήκουν
στην πραγματικότητα
σ’ ένα δίκτυο
που βλέπεις
μόνο μέσω
του αεροσκάφους
γιατί είναι
απαραίτητη
η μεγάλη εικόνα
για να δεις
τις σχέσεις
της υπερδομής
της Ανθρωπότητας.