82749 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
στις γνωσιακές
επιστήμες
που είναι
ωφέλιμη
η δυσυγχρονία
διότι αυτό εξηγεί
τη συμπεριφορά
που βλέπουμε
σε αυτούς
που έχουν
κατεχόμενα μυαλά.