82762 - Οι αγιοσυνοκτόνοι

Ν. Λυγερός

Οι αγιοσυνοκτόνοι
είναι αυτοί
που απαγορεύουν
την ύπαρξη
στους Αγίους
γιατί τους θεωρούν
εμπόδια στη θρησκεία τους
ενώ αυτή αποτελεί
μια βαρβαρότητα
διότι δεν επιτρέπει
στους ανθρώπους
ν’ αγγίξουν το ιερό.