82784 - Άνευ ουσίας

Ν. Λυγερός

Η παράδοση δεν επαρκούσε για την πίστη.
Κι η πίστη πάντα ερευνούσε.
Ήταν σε εξέλιξη διότι έπλαθε το μέλλον
με την κατανόηση της βαθύτητας.
Δεν ήταν μια επινόηση αλλά τρόπος ζωής.
Η ύλη του φωτός ήταν η ουσία.
Η τεράστια προσφορά ήταν κατανοητή
μόνο από τους πιστούς
δηλαδή αυτούς που είχαν πηγαία αγάπη
για την πηγή της αγάπης.
Χωρίς αυτήν η ζωή ήταν μόνο ύπαρξη
άνευ ουσίας.
Μόνο με την ουσία η ύπαρξη
μεταμορφωνόταν σε ζωή.
Έτσι και το μέταλλο γινόταν σπαθί
κι η ασπίδα, οικόσημο.
Το τζάκι δεν ήταν μόνο μάρμαρο.
Και το πρόσφορο μόνο σφραγίδα.
Αλλιώς ο Χρόνος θα ήταν μόνο μήνες.
Ενώ ο Χρόνος ξεπερνούσε το έτος
διότι υπήρχε και πριν και μετά.
Ήταν ζωή κι όχι μόνο ύπαρξη.
Ήταν επίτευγμα κι όχι μόνο πράξη
διότι ήταν πολυκυκλικός.