828 - Νέο πεδίο δράσης

Ν. Λυγερός

Από σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μόνο ελληνικά μέλη, αλλά και κυπριακά. Αυτή η ενσωματωμένη συμμαχία δίνει νέες δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης όχι μόνο του Κυπριακού αλλά και του Αιγαίου όσον αφορά τη γεωστρατηγική. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε τα νέα ανοίγματα και σε άλλους τομείς όπως της εκπαίδευσης και των ανταλλαγών φοιτητών και όχι πληθυσμών. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι φοιτητές ανήκουν πια στο παρελθόν. Δεν θα είναι πια αναγκασμένοι να ζήσουν τη φοιτητική τους εξορία. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα νέο πεδίο δράσης μέσα στο οποίο θα μπορούν να αναπτυχθούν δυναμικά με την ίδια βάση. Αφοπλίζοντας τα οικονομικά επιχειρήματα, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναδείξει τους λόγους των επιλογών του παρελθόντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ένα νέο άνοιγμα, έιναι μια ολόκληρη παρτίδα με καινούργιους κανόνες. Δεν ανήκει μόνο στη θεωρία παιγνίων ούτε στη θεωρία αγορών. Είναι μια άλλη πραγματικότητα με άλλα δεδομένα.

Αν και η ένταξη της Κύπρου είναι μια φυσιολογική εξέλιξη της υλοποίησης του ευρωπαϊκού οράματος, δεν είναι παρά μια νοητική επανάσταση που περιμένει την Κύπρο όσον αφορά στις διαχειρίσεις του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά πιο γενικά στις σχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα αυτές που ανήκουν στον πυρήνα, είναι εξοικειωμένες με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πράγμα που αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα γι’ αυτές. Η Κύπρος είναι, λοιπόν, αναγκασμένη εκ των πραγμάτων να αλλάξει για να μπορέσει να είναι ένα δυναμικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι όσοι ήταν ειδικοί αλλά με τοπικές γνώσεις θα μετατραπούν σε ένα πρώτο στάδιο σε αποδέκτες νέων μεθόδων τεχνογνωσίας, αλλιώς δεν θα ανήκουν πια στο υψηλότερο επίπεδο του τομέα τους εφόσον αυτό θα διαμορφωθεί ριζικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους θεσμούς της και με τη δομή της αποτελεί όντως μια πρόκληση για την Κύπρο, όμως αν δούμε τι κατάφερε να δημιουργήσει η Κύπρος ενώ δέχτηκε μια βίαιη εισβολή και αντέχει μια κατοχή, μπορούμε να επινοήσουμε τι μπορεί να κατορθώσει μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο με τις νέες συμμαχίες της.