82825 - Η μεγάλη σύγκρουση

Ν. Λυγερός

Δεν έβλεπαν τη μεγάλη σύγκρουση
μεταξύ της Ανθρωπότητας και της βαρβαρότητας
κι ο καθένας ασχολιόταν μόνο
με τοπικές διαμάχες
που δεν είχαν καμία ουσία
γιατί δεν άλλαζε απολύτως τίποτα η εκδοχή τους.
Η μεγάλη εικόνα ήταν αλλού.
Εκεί που ήταν η ζωή.
Κι αυτή χρειαζόταν τη συνέχεια του έργου
πέρα από κάθε όριο
διότι ήταν αναγκαίο.
Η αντιπαράθεση μεταξύ των χωρών
που ήταν εκτός σκακιέρας
δεν είχε επιπτώσεις.
Όμως η σκακιέρα της Ευρώπης
και το goban της Ασίας
ήταν όλο και πιο συνδεδεμένα
έτσι έπρεπε να ενεργοποιηθούν
οι δεσμοί του Χρόνου
κι οι Χρονογέφυρες.
Έπρεπε να παιχτούν ταυτόχρονα
όλα τα στρατηγικά παίγνια
δεν ήταν απλώς ένας κατάλογος
αλλά μία πολλαπλότητα
που είχε βαθύτητα…