82839 - Οι εγκλωβισμένες ψυχές

Ν. Λυγερός

Έπρεπε να δει κι εγκλωβισμένες ψυχές
μέσα σε ανάπηρα σώματα
ακόμα κι αν ήταν μόνο αυτό
που πίστευε η κοινωνία.
Τότε έπρεπε να κάνει παρέμβαση
που ενοχλούσε το κατεστημένο.
Υπήρχε ανάγκη όμως
κι ειδικά αν ήταν μικρές ψυχές
που δεν είχαν καμιά προστασία.
Τότε τις έπαιρνε από το χέρι
ακόμα κι αν ξάφνιαζε τους δικούς του
που δεν τολμούσαν να το κάνουν
αλλά ούτε να τον σταματήσουν
διότι ένιωθαν τη δύναμη της αγάπης
που θα συνέχιζε
έως τη στιγμή
που θα ερχόταν σ’ επαφή
με τη μικρή ψυχή
για να ξέρει ότι δεν είναι μόνη πια
κι ότι το φως υπήρχε
και σ’ αυτόν τον κόσμο
πέρα από το ανάπηρο σώμα
και τη βάρβαρη κοινωνία.
Ένιωθε την Αγάπη της Ανθρωπότητας.