82884 - Το νέο φίλτρο

Ν. Λυγερός

Το τοπικό δεν ήταν πάντα ο περιορισμός του ολικού
κι έπρεπε να αποφευχθεί πάση θυσία ο εκφυλισμός.
Το ψηφιδωτό δεν ήταν απλώς ένα σύνολο ψηφίδων.
Η δομή του ακολουθούσε ένα πνεύμα.
Κι αυτό το πνεύμα ήταν η μεγάλη εικόνα.
Το νέο φίλτρο έπρεπε να λειτουργήσει
λόγω του αρχικού θαύματος μόνο
και δεν θα ήταν ένα κόσκινο.
Το έργο ήταν πάντα ελεύθερο
κι η συμμετοχή σε αυτό πάντα κατά βούληση
για να γίνει η αναγκαία επέκταση πρώτα
που θα άντεχε και τη γενίκευση.
Δεν θα είχε ποτέ φίλους
και δεν ήταν ο ρόλος του.
Δεν είχε καμία πολυτέλεια.
Ήταν μόνο αυτός που ήταν
χωρίς να έχει τίποτα
αφού ήταν ακτήμων.
Ο φυσικός του χώρος ήταν η Ψυχότητα.
Ήταν ευγενής των ψυχών.
Δεν θα είχε κληρονομιά, μόνο διαθήκη
διότι ήταν φτιαγμένος μόνο για την Ανθρωπότητα.
Καμία οικογένεια δεν θα άντεχε τον ρόλο του
ούτε η δική του.