82897 - Η χαρά της γης

Ν. Λυγερός

Ακόμα κι οι δικοί του δεν μπορούσαν να φανταστούν
τη μεταχαρά που του προκαλούσε η χαρά της γης.
Δεν έβλεπαν τι σήμαινε αυτός ο κήπος για εκείνον.
Δεν καταλάβαιναν πόσο θεμελιακή ήταν η σχέση του.
Διότι δεν πρόσεχαν την ετυμολογία.
Ενώ αυτή τα έλεγε όλα
σε όποιον ήθελε ν’ ακούσει.
Χρειάστηκαν πολλές εποχές
για να συνειδητοποιήσουν ότι η Αγάπη της Ανθρωπότητας
πρόσεχε ακόμα και τη γη
που δεν την ήθελε ποτέ κατεχόμενη.
Τον έβλεπαν σε ιερούς τόπους
να προστατεύει τα πάντα
αλλά δεν καταλάβαιναν
ότι πρόσεχε ακόμα και τη γη.
Επειδή ήταν μόνο αυτό που ήταν
κι όλα τα υπάρχοντά του ήταν των δικών του,
δεν μπορούσαν να φανταστούν
το μέγεθος της μεταχαράς του.
Ενώ το έλεγαν ακόμα και τα ρούχα του
που δεν επέλεγε ποτέ.
Αλλά ποιος να το φανταστεί αν δεν το ήξερε.
Όλοι έκαναν τη συνηθισμένη προβολή.
Χωρίς να συνειδητοποιούν ότι τα δικά του
ήταν τα δικά τους γιατί ήταν οι δικοί του.