82908 - Ανοιχτή δομή

Ν. Λυγερός

Όλοι αναζητούσαν ένα σημείο αναφοράς.
Αλλά δεν το έπλαθαν.
Κι όλες οι προσπάθειες ήταν πάντα κλειστές.
Ενώ η σκέψη ήταν μία ανοιχτή δομή
για να μπορεί να ενσωματώνει
τα κομμάτια της Ανθρωπότητας
που θα ήταν πολύτιμα για την εξέλιξή της.
Σαν εργαστήριο σκέψης
έβλεπε και το πέτρινο σπίτι
που δεν είχε πόρτες
και θα ήταν εκ φύσης ιερό
όσο για την προστασία του
ήταν κάστρο φωτός.
Η ανοικτή δομή ήταν ταυτόχρονα ανθεκτική
διότι δεν κρατούσε καμία ισορροπία
όλα ήταν θέμα αρμονίας
διότι ήταν του Χρόνου.
Άλλωστε μόνο η αρμονία
μπορούσε να ενσωματώσει νέα στοιχεία
χωρίς να εκφυλίζεται
ενώ η ισορροπία πάντα κινδύνευε.
Το κάστρο του φωτός
ήταν ακόμα αόρατο
αλλά υπήρχε ήδη.