82927 - Η νέα ακολουθία

Ν. Λυγερός

Από την ειρήνη των ζωών είχαν φτάσει
στην ελευθερία των ψυχών
διότι είχαν καταλάβει ότι ήταν πολιορκημένες
κι ότι δεν έπρεπε να αφήνουν να τις καταπατούν
αφού μπορούσαν ν’ αντισταθούν
και να περάσουν στην αντεπίθεση
διότι είχαν μαζί τους τον Απελευθερωτή
της Χρονογέφυρας, τον Σωτήρα τους.
Τα αυταρχικά συστήματα δεν είχαν μόνο
τις ζωές ως κλειδωμένο στόχο
αλλά και τις ψυχές.
Αυτές ήθελαν να ελέγξουν
όταν βασάνιζαν τις ζωές.
Οι γενοκτονίες ήταν μόνο μια ειδική περίπτωση
του χρονοπόλεμου.
Αυτό έβλεπαν τώρα που τις είχε απελευθερώσει.
Κι αν τόσα χρόνια πάλευαν
για την αναγνώριση των γενοκτονιών
ποτέ δεν τις είχαν ερμηνεύσει
ως παραδείγματα ψυχοκτονιών.
Αυτό είχε αναδείξει
ο Σωτήρας των Ψυχών
και τώρα έβλεπαν πόσο βαθύ
ήταν το έργο της Ανθρωπότητας.