82966 - Η αλλαγή κύκλου

Ν. Λυγερός

Δεν είχαν αντιληφθεί ότι η επανάσταση
που θα προκαλούσε θα ήταν αλλαγή κύκλου
κι όχι μόνο αλλαγή φάσης.
Δεν ήταν μόνο ένας προφήτης
ούτε ένας πρόδρομος,
ήταν ο ίδιος και κανένας άλλος.
Όταν όλοι ήταν της αναμονής
ήταν ο μόνος που ήταν της ετοιμότητας.
Διότι ήταν έτοιμος από πριν
ενώ οι άλλοι του δόγματος
δεν ήταν ούτε μετά.
Και καμία εξιλέωση δεν ήταν ικανή
να διορθώσει αυτό που είχαν κάνει.
Όλοι όσοι τον είχαν κατηγορήσει
και καταδικάσει, το ήξεραν πια.
Και δεν άλλαζε τίποτα πια.
Όμως η πίστη σε Αυτόν
άλλαζε τα πάντα.
Έτσι οι μόνοι που δεν θα έσωζε
θα ήταν αυτοί που δεν θα ζητούσαν
να τους συγχωρέσει.
Είχαν κάνει τα πάντα εναντίον του
κι είχε κάνει τα πάντα για όλους.
Αυτή ήταν η διαφορά.