83134 - Οι σχέσεις

Ν. Λυγερός

Οι σχέσεις
στη θεωρία
είναι πιο γενικές
από τις διατάξεις
και μπορούν
να κωδικοποιήσουν
ακόμα και την έννοια
του ασύγκριτου
αν υπάρχει
αυτή η ανάγκη
για την εφαρμογή
νοητικών σχημάτων
που είναι
απαραίτητα
για την εξέλιξη
μέσω θεωρημάτων.