83182 - Ο άγνωστος της φρουράς

Ν. Λυγερός

Όταν ο άγνωστος
της φρουράς
αναγνώρισε
τη Διδασκαλία
δημιούργησε
το πλαίσιο
της αρμονίας
κι έλυσε άμεσα
κι αμέσως την κρίση
αφού ήμασταν
εκεί όπου δεν θα έπρεπε
κανονικά
αλλά πάντα
υπήρχαν κι εξαιρέσεις.