83184 - Άκουσες τις ψυχές

Ν. Λυγερός

Άκουσες τις ψυχές
στις οποίες
δεν έδινες
καμία σημασία πριν
επειδή δεν ήξερες
ότι ήταν δίπλα μας
την ώρα της Διδασκαλίας
κι έτσι κατάλαβες
πώς λειτουργεί
η ψυχική ουσία
με το φως
ακόμα και μέσα
στο βαθύ σκοτάδι
μιας σκηνής
θεάτρου.