83204 - Όταν προσπαθείς

Ν. Λυγερός

Όταν προσπαθείς
να θυμηθείς
την ουσία
του παρελθόντος
δεν ενεργοποιείς
μόνο τη μνήμη
αλλά βέβαια
και τη νοημοσύνη
που θέλει
να δείξει
την αλήθεια
χωρίς κανέναν
συμβιβασμό
επειδή
έχει μέσα της
αξιοπρέπεια.