83211 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
των ψυχών
την ώρα
του Μαθήματος
είναι εντυπωσιακός
γιατί σβήνουν
όλα τα κοινωνικά
κι ακούγεται
μόνο το ανθρώπινο
που αναζητά
το φως
και πέραν
των ορίων
για να ζήσει
η αλήθεια.