83212 - Οι γονείς της μικρής

Ν. Λυγερός

Οι γονείς της μικρής
ζούσαν ήδη
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
και γι’ αυτό ήταν
συμβατοί
με τη Διδασκαλία
χωρίς
να υπάρχει
κάποια δυσκολία
διότι
πίστευαν
από την αρχή
στις συμβουλές
της Αγάπης
της Ανθρωπότητας.