83213 - Ποιoς αναγνωρίζει

Ν. Λυγερός

Ποιoς αναγνωρίζει
το ταλέντο
ακόμα και το μουσικό
όταν αυτό
εκδηλώνεται
με κάθε τρόπο
για να ζήσει
η ουσία του λόγου
μέσω των οργάνων
που είναι
τόσο διαφορετικά
για να αγγίξουν
τις ψυχές
της Ανθρωπότητας.