83215 - Τα τραγούδια

Ν. Λυγερός

Τα τραγούδια
λένε
μικρές ιστορίες
που λίγοι
παρακολουθούν
ενώ είναι
κομμάτια
της ζωής
που χαίρεται
για όσα βλέπει
όταν ξεπερνά
τις δυσκολίες
για ν’ ακουστεί
η άλλη ουσία
που ξέχασαν
τα άτομα.