83216 - Με όσα λένε

Ν. Λυγερός

Με όσα λένε
αυτοί που δεν ξέρουν
θα καταντήσουν
να μας εξηγούν
ότι ακόμα
κι οι ψυχές
έχουν αυτισμό
για να δικαιολογήσουν
διαγνώσεις
που δεν έχουν
κανένα νόημα
από τη στιγμή
που δεν υπάρχει
θεραπεία.