83218 - Η αναθεώρηση

Ν. Λυγερός

Η αναθεώρηση
των απόψεών σου
για τα μικρά της κοινωνίας
θα σε οδηγήσει
στο συμπέρασμα
ότι είναι όλα
ευάλωτα
στις επιθέσεις
της βαρβαρότητας
αν δεν είναι
προστατευμένα
από τους Δίκαιους.