83224 - Δεν εξετάζεις καλά

Ν. Λυγερός

Δεν εξετάζεις καλά
τις δυνατότητες
που έχουν οι συγχορδίες
για να παρακολουθείς
πώς λειτουργεί
η ουσία
του έργου
και γι’ αυτό έχεις
πάντα το άγχος
της έλλειψης
της υλοποίησης
ενώ μπορεί
να έχουμε τελειώσει
ακόμα
και την κατασκευή.