83289 - Η ενεργειακή Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Για να είναι πραγματικά ανεξάρτητη, η Ελλάδα πρέπει να είναι ενεργειακή. Αλλιώς θα παραμένει ενεργειακά εξαρτημένη και κατά συνέπεια ευάλωτη στις επιθέσεις και στον οικονομικό τομέα. Η ενέργεια ανήκει στην υψηλή στρατηγική μιας χώρας και δεν μπορούμε να θεωρούμε πια ότι είναι ασήμαντη για την εξέλιξη της Ελλάδας. Η οικονομική κρίση αλλά και η ενεργειακή μάς έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ισχυρές συμμαχίες, αλλά και αυτονομία στις δράσεις μας. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε αυτά τα θέματα που δεν αποτελούν γεωπολιτικές λεπτομέρειες. Η Ελλάδα έχει αναβαθμιστεί τόσο στον στρατηγικό τομέα όσο και στον στρατιωτικό. Δεν είμαστε πια και για κανέναν μια αμελητέα δύναμη. Η ενέργεια είναι ικανή να αναβαθμίσει όχι μόνο τον γεωοικονομικό μας ρόλο, αλλά και τον γεωπολιτικό, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ. Σιγά σιγά μας δίνουν όλο και περισσότερη σημασία, διότι βλέπουν ότι χάρη στην ενέργεια και ειδικά στο φυσικό αέριο, θα ανήκουμε στους μεγάλους παίκτες αυτών των δύο υπερδομών. Μας δίνουν επίσης περισσότερη σημασία και οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, διότι βλέπουν τι κάνουμε στο East Med Gas Forum, για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med, για την ηλεκτρική διασύνδεση Euro Asia Interconnector και για τον συνδετικό ρόλο που παίζουμε στην περιοχή. Συμμαχικά όλοι θέλουν μία σταθερή Ελλάδα που προχωρά δυναμικά στον ενεργειακό τομέα, διότι αποτελούμε με την Κύπρο την κοινή τομή. Πάνω σε αυτήν τη θέση χτίζουμε εδώ και χρόνια μια αναβαθμισμένη εικόνα της πατρίδας και αυτό προκαλεί σεβασμό σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν μαζί μας για ένα καλύτερο μέλλον στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η ενέργεια είναι πλέον από τα πιο πολύτιμα εργαλεία που διαθέτουμε για να παράγουμε ένα έργο διεθνούς εμβέλειας.