83291 - Δραχμάς δεν δίδω

Ν. Λυγερός

Μαρία: Γιατί μιλούμε για δραχμάς;

Φωτεινή: Δραχμάς δεν δίδω…

Μαρία: Μα δεν ζήτησα δραχμάς.

Φωτεινή: Το πάει φιρί-φιρί.

Μαρία: Δηλαδή;

Φωτεινή: Άδειες δεν θα δώσετε.

Μαρία: Σωστά.

Φωτεινή: Φυσικό αέριο δεν θα δώσετε.

Μαρία: Όχι βέβαια.

Φωτεινή: Συμμαχίες δεν θα κάνετε.

Μαρία: Δεν τις είχαμε ανάγκη.

Φωτεινή: Ωραία. Αυτά έλεγα.

Μαρία: Τι εννοείτε;

Φωτεινή: Μετά θα μας πείτε ότι θα τα βγάλετε πέρα με δραχμάς…

Μαρία: Δεν μου το είπε ακόμα το κόμμα.

Φωτεινή: Όταν θα σας το πει, θα ξέρετε.

Μαρία: Τι θα ξέρω;

Φωτεινή: Δραχμάς δεν δίδω.