83292 - Ο μίζερος

Ν. Λυγερός

Μαρία: Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές.

Παντελής: Για νέο μου το λες;

Μαρία: Και τι λέει το κόμμα;

Παντελής: Πρέπει να κινηθούμε προς τα άκρα.

Μαρία: Τι είναι πάλι τούτο;

Παντελής: Ξέρουν αυτοί…

Μαρία: Αυτοί ξέρουν, εμείς πότε θα μάθουμε.

Παντελής: Ελέγχουν τα πάντα!

Μαρία: Και την ήττα μας.

Παντελής: Ξέρεις άλλο κόμμα που δεν έχει αλλάξει Πρόεδρο μετά από ήττα.

Μαρία: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.

Παντελής: Σου είπα: ελέγχουν τα πάντα.

Μαρία: Απίστευτο.

Παντελής: Κι εσένα σε ελέγχουν.

Μαρία: Μα πώς γίνεται.

Παντελής: Ό,τι και να γίνει για το κόμμα θα ψηφίσεις.

Μαρία: Δεν είμαι ελεύθερη;

Παντελής: Ασχολούνται με τα πάντα και για αυτό μοιράζουν μόνο ειρήνη.