83390 - Κόμματα χωρίς ήρωες

Ν. Λυγερός

Τα κόμματα που δεν εκτιμούν τους ήρωες
έχουν πάντα μια δικαιολογία
αφού δεν είχαν ποτέ κανένα ήρωα ανάμεσά τους.
Δεν μπορούν όμως ν’ αναρωτηθούν
γιατί ποτέ δεν έγινε αυτό.
Θέλουν απλώς οι άλλοι να μην έχουν ήρωες
για να είναι το ίδιο με τον εαυτό τους.
Μιλούν πάντα για την ειρήνη
και ποτέ για την ελευθερία.
Και γι’ αυτό η ύπαρξη των ηρώων
είναι τόσο ενοχλητική για τις ρίζες τους
ακόμα κι αν λένε ότι τις έχουν σπάσει.