83407 - Καταγραφή: Αναγνώριση της Τριάδας Γενοκτονιών από την Πολιτεία της Τασμανίας. 11/05/2023

Ν. Λυγερός

Αυτό το μήνυμα είναι για να στείλουμε από το Λονδίνο συγχαρητήρια σε όλους τους Αυστραλούς που συνέβαλαν στην Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων, των Ασσυρίων και των Αρμενίων στην Τασμανία, έτσι πλέον έχουμε τρεις πολιτείες της Αυστραλίας που έχουν αναγνωρίσει την Τριάδα Γενοκτονιών. Και πάλι μπράβο σε όλους σας!