83416 - Καταγραφή: Westminster Abbey. London, 10/05/2023 – Video V

Ν. Λυγερός

Είμαστε στο κέντρο της εκκλησίας τώρα και βλέπουμε και την κρήνη στο κέντρο του κήπου, άρα καταλαβαίνουμε ότι η ομορφιά δεν είναι μόνο στους πάνω ορόφους, αλλά ακόμα και στο ισόγειο.