83419 - Καταγραφή: Πανοραμικό Λονδίνο, Lift 109, Turbine Hall A, Battersea Power Station. London

Ν. Λυγερός

Χάρη στον Σπύρο είμαστε στο Power Station, σε ένα από τα φουγάρα, στα 109 μέτρα ύψος και βλέπουμε 360ο  το Λονδίνο, δίπλα από τον ποταμό, τέτοια θέα δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο ορατότητας και όλα τα κτήρια που είναι διάσημα φαίνονται από παντού, είναι κάτι το απίστευτο, αλλά το έκαναν εφικτό.