83466 - Καταγραφή: Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδος Ιορδανίας.

Ν. Λυγερός

Με τα εκθέματα της ελληνιστικής περιόδου και της ρωμαϊκής περιόδου βλέπουμε τη σημασία που είχε το θέατρο, βλέπουμε επίσης τη χρήση του γυαλιού που είναι χαρακτηριστική της εποχής κι αυτό μας επιτρέπει να δούμε αυτές τις περιόδους μ’ ένα άλλο βλέμμα.