83470 - Καταγραφή: Θέα που κόβει την ανάσα

Ν. Λυγερός

Είναι αδύνατο να μη μιλήσουμε στα ελληνικά, όταν είμαστε σε ένα τέτοιο θέατρο, καταλαβαίνουμε τη δομή του, καταλαβαίνουμε το ιστορικό, βέβαια εδώ είμαστε στο πλαίσιο το ρωμαϊκό, αλλά είναι ακριβώς η συνέχεια του έργου.