83477 - Αναφορά στον Αλέξανδρο

Ν. Λυγερός

Σε αυτή την πλευρά του περάσματος διαβάζουμε μία αναφορά στον Αλέξανδρο, όλα τα γράμματα είναι στα ελληνικά κι αυτό μας αγγίζει ακόμα περισσότερο γιατί διέσχισαν τους αιώνες για να τα διαβάσουμε.