83483 - Καταγραφή: Στο εσωτερικό του Μεγάλου Ναού

Ν. Λυγερός

Στον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας, ο Μεγάλος Ναός έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο, βλέπουμε αρχικά το τέμενος και τώρα ανεβαίνουμε στο πίσω μέρος όπου βρίσκονται οι πεσμένοι κίονες λόγω σεισμών, που μας επιτρέπουν να τους συγκρίνουμε με την ανθρώπινη διάσταση γιατί,  έτσι όπως κάθονται, είναι προσεγγίσιμοι και μπορούμε μάλιστα να τους αγγίξουμε και να νιώσουμε ακόμα πιο βαθιά το μέγεθος αυτού του έργου.