83489 - Καταγραφή: Γεωπολιτικό παίγνιο Νεκράς Θάλασσας. 17/05/2023

Ν. Λυγερός

Είναι όμορφο να βλέπουμε τη Νεκρά Θάλασσα δίπλα μας ακόμα και μέσα στη νύχτα με την αντανάκλαση και να καταλαβαίνουμε το μέγεθος του γεωπολιτικού παιγνίου που παίχτηκε εδώ μετά το 1948 και βέβαια μετά το το 1967. Είναι καλό λοιπόν να σκεφτόμαστε ότι μερικά πράγματα δεν έρχονται μόνο από την ξηρά αλλά κι από τη θάλασσα ακόμα κι αν αυτή είναι Νεκρή.