83499 - Καταγραφή: Σημείο Βάπτισης του Ιορδάνη Ποταμού. 18/05/2023

Ν. Λυγερός

Εδώ, όπως βλέπετε, είμαστε στο σημείο Βάπτισης  απ’ τις δύο πλευρές, είμαστε ταυτόχρονα και  στα σύνορα, αυτό είναι το απίστευτο και παραμένει ο Ιορδάνης ένα σημείο, όχι μόνο συμβολικό, χριστιανικό, αλλ’ ακόμα και στρατηγικό.