83501 - Καταγραφή: Αναφορά στην Ελληνική Εκκλησία. 18/05/2023

Ν. Λυγερός

Εδώ βρισκόμαστε στον ιερό ναό τον ελληνικό, δίπλα από τον Ιορδάνη, ο οποίος είναι ο πρώτος χριστιανικός ναός από τους νέους που χτίστηκε το 2003, δηλαδή πριν είκοσι χρόνια.