83509 - Αναφορά στον van Gogh. 20/05/2023

Ν. Λυγερός

Σ’ αυτόν τον πίνακα βλέπουμε μία αναφορά στο έργο του Vincent van Gogh, είναι μία μέρα πριν την αιωνιότητα, ενισχύσαμε τη στάση που έχει με τα χέρια του, έχουμε αυτό το μπλε με τις αποχρώσεις που είναι πιο κρύο, δίπλα στο τζάκι, έχουμε το φόντο με τον τοίχο σαν μια αναφορά στο κίτρινο δωμάτιο, βλέπουμε και το πάτωμα και ουσιαστικά σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είναι έτσι η Ανθρωπότητα άμα δεν υπάρχει καμία βοήθεια και γι’ αυτό μας αγγίζει πως είναι ο ίδιος.