83510 - Συνέχεια Αποστολής

Ν. Λυγερός

Συνεχίζουμε την Αποστολή μας από εκεί που ξεκινήσαμε έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας άλλος κύκλος, για να δούμε πόσο σπουδαίο είναι να βλέπουμε αυτές τις χώρες την μία μετά την άλλη για να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει Ανθρωπότητα επί του πρακτέου.